Doç. Dr. Can Şen'in Kişisel İnternet Sitesi

 

 

 

Özgeçmiş

Yayınlar

Kitaplar

Videolar

Atıflar

 

 

Şiirler

1-Zaman, Türk Dili, sayı:628, Nisan 2004
2-Antalya, Türk Dili, sayı:631, Temmuz 2004
3-Çizgiler, Türk Dili, sayı:644, Ağustos 2005
4-Atatürk Caddesi, Edebiyat Otağı, sayı:7, Nisan 2006
5-Birtakım İnsanlar, Edebiyat Otağı, sayı:10, Temmuz 2006
6- Vahdet, Edebiyat Otağı, sayı:14, Kasım 2006
7- Sana Dair Söyleyemediklerim,
Edebiyat Otağı, sayı:15, Aralık 2006
8- Hayat İçin Üç Kısa Şiir (Şikeste - Bir Rü'yânın Sonsözü - Bir Birisi Birisi Bir), Mavi Yeşil, sayı: 44, Mart-Nisan 2007

9- Yorgun Serüvenci Mazbut Serseri Can Şen'in Sergüzeşti, Edebiyat Otağı, sayı:23, Ağustos 2007
10- Kurtuluş, Edebiyat Otağı, sayı:25, Ekim 2007
11- Kış, Edebiyat Otağı, sayı:27, Aralık 2007
12- Münferid Şahsımdan Sana, Bize Göre, sayı: 20-21 (Hz. Mevlânâ Özel Sayısı) 2008
13- Peyami'nin Acıları, Edebiyat Otağı, sayı:30, Mart 2008
14- Huzurlu Hayâl, Mavi Yeşil, sayı: 51, Mayıs-Haziran 2008
15- Kasım ve Kar, Edebiyat Otağı, sayı:32, Mayıs 2008
16- Tayy-ı Mekân, Doğu Edebiyatı, sayı:3, İlkbahar-Yaz 2008
17- Savaş ve Gözyaşlarımız, Edebiyat Bahçesi, sayı: 1, Eylül-Ekim-Kasım-Aralık 2008
18- Kan Uykusu, Mühür, sayı:24, Mart-Nisan 2009
19- Münâcat, Edebiyat Bahçesi, sayı: 2, Ocak-Şubat-Mart-Nisan 2009
20- Tohumun Çilesi, İkindi Yağmuru, sayı:19, Mart-Nisan 2009
21- Kış Hüzündür, Müsvedde, sayı:2, Mayıs 2009
22- Güvercinli Yüz, Edebiyat Bahçesi, sayı: 3, Mayıs-Haziran-Temmuz-Ağustos 2009
23- Soru, Mavi Yeşil, sayı: 61, Ocak-Şubat 2010
24- Arketip, Poyraz, sayı:12, Mayıs 2010

25- Oysa, Gülbahçesi, sayı: 20, Mart 2016
26- Hayatın Otuz Yorgunluğu, Gülbahçesi, sayı: 21, Mart 2017
27- Gökkuşağı ve Ses, Gülbahçesi, sayı: 24, Şubat 2020
28- Yalnız Atlar, Gülbahçesi, sayı: 25, Şubat 2021
29- Ütüsüz, Turnalar, sayı: 89, Ocak-Şubat-Mart 2023

Hikâye ve Mensûreler

1-Şâir Bir Gencin Mektubu (Hikâye), Edebiyat Otağı, sayı:11, Ağustos 2006
2-İşbu Mensûre İlân-ı Aşk Kabilindendir (Mensûre),
Edebiyat Otağı, sayı:16, Ocak 2007
3- Sühâ Sonra Ne Yaptı? (Hikâye), Edebiyat Otağı, sayı:19, Nisan 2007
4- Ellerin (Mensûre), Edebiyat Otağı, sayı:36, Eylül 2008
5- Bay S.nin Evini Değiştirmesi (Hikâye), Edebiyat Otağı, sayı:38, Kasım 2008
6- İş (Hikâye), Müsvedde, sayı:3, Haziran 2009
7- Seninle Kırkağaç (Mensûre), Edebdağ, sayı:8, Şubat-Mart-Nisan 2010
8- Ankara'dan Tekirdağ Otobüsüne Binmesi Gerekirken Kırkağaç Trenine Binen Adam (Hikâye), Habis, sayı: 3, Haziran 2011
9- Varlık (Hikâye), Habis, sayı: 3, Haziran 2011
10- Hatırlama (Hikâye), Habis, sayı: 5, Ekim 2011

Kitaplar

1-Erken Zaman (Şiir), Edebiyat Otağı Yayınları, Ankara 2006, 63 sayfa
2-Edebiyat İncelemelerinde Psikanaliz Kullanımı (İnceleme), Divan Kitap, Ankara 2012, 125 sayfa
3- Vefâtının 50. Yılında Peyami Safa Kitabı, Editörler: Selim Altıntop - Rıza Bağcı - Can Şen, Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Manisa 2012, 149 sayfa
4- Vurma Kazmayı Ferhâd: Âsaf Hâlet Çelebi'nin Şiirlerinde Şahıslar, Gece Kitaplığı, Ankara 2014, 174 sayfa
5- Hayâlhâne (Şiir), Serüven Kitap, Ankara 2015, 36 sayfa
6- Herkes İçin Sözlü ve Yazılı Anlatım Bilgileri, Yazarlar: Özer Şenödeyici, Can Şen, H. Sercan Koşik, Sultan Şenödeyici, Kesit Yayınları, İstanbul 2015, 240 sayfa
7- Kıbrıslı Şehit Şair Süleyman Uluçamgil, Editör: Can Şen, Kesit Yayınları, İstanbul 2016, 144 sayfa
8- Körlüğü Zedelemek: Necip Fazıl Kısakürek Tiyatrosu Üzerine Bir İnceleme, Gece Kitaplığı, Ankara 2017, 484 sayfa
9- Safvet Nezihi, Kadınlar Arasında (Roman), Hazırlayan: Can Şen, Gece Kitaplığı, Ankara 2018, 101 sayfa
10- Edebiyat ve İdeoloji İlişkisi Bağlamında Türk Romanında Kıbrıs Meselesi (1955-2015), Hiperyayın, İstanbul 2020, 299 sayfa
11- Hayatın Çıkmazlarında Ahmet Muhip Dıranas Tiyatrosu, Çizgi Kitabevi Yayınları, Konya 2022, 191 sayfa
12- Dramatik Türlerde Anlatıcı, Çizgi Kitabevi Yayınları, Konya 2023, 96 sayfa

Kitap Bölümleri

1- Peyami Safa'nın Atatürk Hakkındaki Eseri ve Görüşleri, (Fevzi Yetkin ile birlikte), Vefâtının 50. Yılında Peyami Safa Kitabı içinde, 2012
2- Peyami Safa Hakkındaki Kitap ve Tezler, Vefâtının 50. Yılında Peyami Safa Kitabı içinde, 2012
3- Nihan Kaya'nın "Bir Ahşap Beslenme Çantası" Adlı Hikâyesi Üzerine Bir İnceleme, Yaşayan Hikâyemiz, Editör: Necati Tonga, Kesit Yayınları, İstanbul 2014
4- Âsaf Hâlet Çelebi'nin Hamle Dergisindeki Edebî Faaliyeti, Umay Türkeş Günay Armağanı, Yayına Hazırlayan: Emin Onuş, Hiperyayın, İstanbul 2019
5- Peyami Safa’nın Biz İnsanlar Romanı Üzerine Mikro Eleştiri Açısından Bazı Dikkatler, Prof. Dr. Ramazan Kaplan’a Armağan, Editörler: Öztürk Emiroğlu, Gülsemin Hazer vd., Akçağ Yayınları, Ankara 2020
6- Suat Salih Asral'ın "Kıbrıs'a Hasret" Şiiri Üzerine, Prof. Dr. Oğuz Karakartal Armağanı, Hazırlayan: Emin Onuş, Hiperyayın, İstanbul 2021
7- Bartın Kent İmajına Yönelik Olarak Hasan Bayrı ve Seyhan Erözçelik’in Şiirleri Üzerine Bir İnceleme, Bartın Araştırmaları II (Tarih ve Kültür), Editörler: Tunay Karakök - Hüseyin Demir,
Gece Kitaplığı, Ankara 2021
8- Peyami Safa'nın Mahşer Romanında Türk Tiyatrosunun Sorunları, Peyami Safa - 60. Yıl Hatırası, Editör: Cengiz Karataş, İlbilge Yayıncılık, Ankara 2021
9- Millî Edebiyat Hikâyesi - Peyami Safa, Millî Edebiyat, Editörler: Nurullah Çetin - Fatih Sakallı - Cengiz Karataş, İlbilge Yayıncılık, Ankara 2021
10- Füruzan Uyarlamasının Halit Ziya Uşaklıgil’in Edebî Dünyasındaki Yeri, Halit Ziya Uşaklıgil, Hazırlayanlar: Yakup Çelik - Fatih Sakallı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, İstanbul 2021
11- Edip Cansever’in Adsız Bir Çiçek Şiirinde Aşk, Doğa ve Edebî Üretim Süreci, Akademide Nezaket Üslûbu - Prof. Dr. İlhan Genç Armağanı, Editörler: Şerife Yalçınkaya - İlyas Yazar, Paradigma Akademi, Çanakkale 2022
12- Yaşar Kemal’in Tek Kanatlı Bir Kuş Adlı Eserinde Taşra ve Taşraya Yabancılaşma, Yaşar Kemal, Editör: Hasan Yürek, Ihlamur Kitap, İstanbul 2023
13- Safvet Nezihi'nin Kadınlar Arasında Romanında Halk Kültürü Unsurları, (Tuğçe Karamehmetoğlu
ile birlikte), Prof. Dr. Saadettin Yıldız Armağanı, Hazırlayan: Emin Onuş, Hiperyayın, İstanbul 2023
14- Kuzey Avrupa Tiyatrosunun Necip Fazıl Kısakürek’in Piyeslerine Etkisi, Necip Fazıl Kısakürek, Editörler: Mitat Durmuş - Mustafa Karabulut, Ihlamur Kitap, İstanbul 2023
15- Âsaf Hâlet Çelebi’ye İlham Veren Kadınlar, Şiirimizin Kadın Kahramanları, Editörler: Zeki Taştan - Ali Sait Yağar, Hiperyayın, İstanbul 2023
16- Ömer Seyfettin’in ‘Bahar ve Kelebekler’ ile Yusuf Atılgan’ın ‘Evdeki’ Hikâyelerinin Okuma Alışkanlığı Bağlamında Karşılaştırılması, Doğumunun 140. Yılında Ömer Seyfettin, Editör: Merve Akbaş, Ihlamur Kitap, İstanbul 2024
17- Osman Türkay’ın Tiyatro Hakkındaki Görüşleri, Kıbrıs Türk Folklorunun Çınarı Mahmut İslâmoğlu Armağanı, Editörler: Mustafa Yeniasır - Burak Gökbulut - Çağın Zort, Berikan Yayınevi, Ankara 2024
18- Necip Fazıl Kısakürek Tiyatrosunda Ölüm Teması, Necip Fazıl Kısakürek, Editör: Fatma Atay, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, Ankara 2024
 

Bilimsel Etkinliklerde Sunulan Bildiriler

1- Âsaf Hâlet Çelebi'nin Şiirlerindeki "Nigâr-ı Çîn" İmgesinin Kaynağı ve Mânâsı Üzerine, İstanbul Kültür Üniversitesi, III. Uluslararası Türk Dili ve Öğrenci Kongresi (TUDOK 2010), Eylül 2010
2- Nâmık Kemâl'in Gülnihal Piyesinde Bir Sosyal Eleştiri Örneği Olarak Zalim Yönetici Tipi "Kaplan Paşa", Doğumunun 170. Yılında Uluslararası Nâmık Kemâl Sempozyumu (Nâmık Kemâl Üniversitesi-Tekirdağ) Aralık 2010
3- Âsaf Hâlet Çelebi'nin Şiirlerinde Türkçenin Bir İfâde Zenginliği Örneği Olarak Bağlaçlarla Kurulan Tezatlar, IV. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu (Muğla Üniversitesi) Aralık 2011
4- Kıbrıslı Şair Süleyman Uluçamgil'in Şiirlerinde Garip Akımının Etkisi, Kıbrıs Türk Kültür ve Edebiyatı Sempozyumu (Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi) Mayıs 2014
5- Balkan Savaşları'nın Tiyatromuza İlk Yansımalarından Biri: Mehmet Sırrı'nın Türk Kanı Adlı Piyesi
(Mustafa Mutlu ile birlikte), Uluslararası Balkanlarda Türk Varlığı Sempozyumu (İzmir Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği), 7-8 Kasım 2015
6- Topluma Yabancılaşma Bağlamında Refik Halid Karay'ın "Yılda Bir" Hikâyesi ile Yusuf Atılgan'ın Anayurt Oteli Romanı Üzerine Mukayeseli Bir İnceleme, Bartın Üniversitesi Uluslararası Edebiyat ve Toplum Sempozyumu, 28-30 Nisan 2016
7- Fahri Erdinç'in Acı Lokma Romanında Akhisar, Uluslararası Manisa Sempozyumu (Manisa Celal Bayar Üniversitesi), 26-28 Ekim 2017
8- Kıbrıslı Şehit Şair Süleyman Uluçamgil’in Saray Gibi Adlı Yarım Kalan Piyesi Üzerine Bir İnceleme, Uluslararası III. KIBATEK Kıbrıs Türk Edebiyatı ve Edebiyatçıları Sempozyumu (Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi), 5-7 Mart 2018
9- Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nun Piyeslerinde Anlatıcı, VI. Yıldız Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi (Yıldız Teknik Üniversitesi), 12-13 Aralık 2019
10- Orbay Deliceırmak’ın "Hüzzam ile Özgürlük" Şiirinde Kıbrıs Türk Tarihinin Üç Dönemi, Sözün Tarihi-Tarihin Sözü: Tarih ve Edebiyat Arasında Yeni Yaklaşımlar Sempozyumu (Sakarya Üniversitesi), 25-26 Kasım 2021
11- Kıbrıs Türk Kuvvetleri Alayı’nın Adaya Çıkışının Türk Romanına Yansımaları, IV. Uluslararası KIBATEK Kıbrıs Türk Edebiyatı ve Edebiyatçıları Sempozyumu (Marmara Üniversitesi), 7-8 Kasım 2022
12- Namık Kemal’in Kara Bela Piyesinde Karakterizasyon Açısından Behrever’in Psikolojisi (Elif Baysal ile birlikte), 32. Halklar Arası Bilim-Praktika Konferentiyası - Bilim, Üüretim, Kultura (Komrat Devlet Universiteti), 10 Şubat 2023
13- Çeviri ve Öz-Yenidenyazma Bağlamında Tahereh Mirzayi’nin Şiirleri: İstenmeyen Bir Ağustos Yağmuru, Başkent 4. Uluslararası Multidisipliner Bilimsel Çalışmalar Kongresi (Ankara), 4-6 Ağustos 2023
14- İsmail Bozkurt’un Siyasetçi Kimliğinin Romanlarına Yansımaları, I. Uluslararası Kıbrıs Türk Siyasal Liderliğinin Oluşumu ve Toplumsal Etkileri Sempozyumu (Uluslararası Final Üniversitesi, Girne/KKTC), 3-4 Ekim 2023

Makaleler, Araştırma ve İnceleme Yazıları

1- Peyami Safa Külliyatı Üzerine, Edebiyat Otağı, sayı:9, Haziran 2006
2- Bir Ölünün Defteri Romanının Merkezî Kişisi Vecdî'nin Babasına Bir Bakış ve Yorum Denemesi, Edebiyat Otağı, sayı:12, Eylül 2006
3- Ebru Cündübeyoğlu'nun Son Yaprak Şiirinin Tahlili, Edebiyat Otağı, sayı:15, Aralık 2006
4- Kırkağaçlı Heccâvımız Şâir Eşref, Edebiyat Otağı, sayı:20, Mayıs 2007
5- M. Kaya Bilgegil'in Yarın Adlı Mensûresinin Tahlili, Edebiyat Otağı, sayı:22, Temmuz 2007
9- Peyami Safa ile 25 Yıl Üzerine ve Bir Aşk Macerası, Edebiyat Otağı, sayı:24, Eylül 2007
10- Biz İnsanlar Romanında Zaman Sorunu, Türk Dili, sayı: 670, Ekim 2007
11- Nâzım Hikmet'in "Hasret" Şiirine Psikanalitik Bir Bakış, Edebiyat Otağı, sayı:26, Kasım 2007
12- Kâşgarlı Mahmut ve Yüce Eseri Divân-ı Lügât'it-Türk, Mavi Yeşil, sayı: 49, Ocak-Şubat 2008
13- Peyami Safa'nın Mevlânâ Hakkındaki Üç Yazısı, Bize Göre, sayı: 20-21 (Hz. Mevlânâ Özel Sayısı) 2008
14- Mahmut Kaplan'ın "Ölümlü" Hikâyesine Bir Bakış, Bize Göre, sayı: 22, 2008
15- Yeni Bir Başkaldırı: Rasim Demirtaş'ın "Kravat Makasım Güneşten" Şiiri, Yedi İklim, sayı:220, Temmuz 2008 (Bu yazı aynı zamanda Edebiyat Otağı, sayı: 34, Temmuz 2008'de yayımlanmıştır.)
16- Şiirleşme Sürecinde Şehir: "Şiirimizde İzmir", Bize Göre, sayı: 23 (Ege'nin İncisi İzmir sayısı), 2008
17- Popüler-Tarihî Bir Romanın "Kimliği", Edebiyat Bahçesi, sayı: 1, Eylül-Ekim-Kasım-Aralık 2008
18- Türk Ninni Geleneği ve Sezai Karakoç'un "Ninnisi" (Serpil Akgül ile birlikte), Kırk Bir Kere Edebiyat,  sayı:7, Ekim-Kasım-Aralık 2008
19- Nüvit Özdoğru'nun Şiir Dünyasına Genel Bir Bakış, Edebiyat Otağı sayı:37, Ekim 2008
20- Âsaf Hâlet Çelebi'nin Üç Rubaisi, Doğu Edebiyatı, sayı:4, Sonbahar-Kış 2008
21- Peyami Safa'nın Hikâyeciliği Üzerine Bir İnceleme, Türk Dili, sayı: 684, Aralık 2008
22- Şiirimizin Muzaffer Savaşçılarından Biri: Rasim Demirtaş, Mavi Yeşil, sayı: 56, Mart-Nisan 2009
23- Ali Rıza Ertan'ın İki Kış Şiiri, Yazı Kültürü, 17 Nisan 2009
24- "Hayat ile Şiir Arasında" Şâir Duyarlılığı, Müsvedde, sayı:1, Nisan 2009
25- Kaçışın Psikolojisi: "Göllerde Bu Dem Bir Kamış Olsam", Mai, sayı:1, Nisan-Mayıs 2009
26- Anlatım Tekniği Açısından Attilâ İlhan'ın Sokaktaki Adam Romanı, Türk Dili, sayı: 690, Haziran 2009

27- İyi Şiirleri Görmüyor muyuz? İkindi Yağmuru, sayı: 20-21, Mayıs-Ağustos 2009
28- Peyami Safa'nın Piyesi: Gün Doğuyor, Müsvedde, sayı:4, Temmuz 2009
29- Jung'ın "Bireyleşme" Kavramı Maslow'un "Kendini Gerçekleştirme" Kavramı Arasında Bir Bağdaştırma Denemesi, Edebiyat Bahçesi, sayı: 3, Mayıs-Haziran-Temmuz-Ağustos 2009
30- Modern Hayatın Sıkıntılarının Yansıdığı Bir Mekân Olarak Sezai Karakoç ve Aslıhan Tüylüoğlu'nda Balkon, Müsvedde, sayı:7, Ekim-Kasım 2009
31- Âsaf Hâlet Çelebi'nin Gazelleri Üzerine Bir inceleme (Serpil Akgül ile birlikte), Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten, 2009/2
33- Dünya Çöplüğünden Kaçış: Âsaf Hâlet Çelebi'nin "Kedi" Şiirine Psikanalitik Bir Bakış, Türk Dili sayı: 698, Şubat 2010
34- Bedia Koçakoğlu'nun Kurmaca Biyografileri, Edebiyat Bahçesi, sayı: 4, Eylül-Ekim-Kasım-Aralık 2009
35- Edebiyat Sosyolojisinin Mahiyeti, Uygulanışı ve Eksikleri, Edebdağ, sayı: 9-10, Mayıs-Ekim 2010
36- "Matmazel Noraliya'nın Koltuğu" Hakkında Bazı Yanlışlara Düzeltmeler, Mavi Yeşil sayı: 65, Eylül-Ekim 2010
37- Peyami Safa-Cahit Sıtkı Tarancı Dostluğu, Müsvedde, sayı:12, Ekim-Kasım-Aralık 2010
38- Çileli Bir Hayatın İzdüşümü: Furûğ-i Ferruhzâd'ın "Kuş, Sadece Bir Kuştu" Şiiri, Mavi Yeşil sayı: 66, Kasım-Aralık 2010
39- Peyami Safa ile Mehmet Kaplan Arasında Bir Dil Tartışması, Türk Dili sayı: 714, Haziran 2011
40- Prof. Dr. M. Kaya Bilgegil'in Pastoral Şiir Hakkındaki Görüşleri, Türk Dili, sayı: 717, Eylül 2011
41- Selim İleri'nin "Bir Akşam Alacası" Romanında Eleştiriler, Merhaba, sayı: 57, Sonbahar 2011
42- Feminist Edebiyat Eleştirisi ve Nihan Kaya'nın "Gelin" Hikâyesinin İncelenmesi, Celâl Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt: 9, sayı: 2, Ekim 2011
43- Yeşim Görgün ve Şiiri Üzerine Notlar, Merhaba, sayı: 58, Kış 2012
44- Topluma Dışından ve İçinden Bakmak: Yahya Kemal Beyatlı ve Mehmet Akif Ersoy, Türk Dili, sayı: 720, Aralık 2011
45- Âsaf Hâlet Çelebi'nin Sanılan "Neşemiz" Şiiri Aslında Kimindir? Kitap-lık, sayı: 156, Ocak 2012
46- Peyami Safa'nın Bir Akşamdı Romanında Ahlâkî Açıdan Aile,  Kubbealtı Akademi Mecmuası, sayı:162, Nisan 2012
47- Kıbrıs’ta Yaşanan Olaylar Bağlamında Süleyman Uluçamgil’in “27-28 Ocak 1958” Şiirinin İncelenmesi,
Celâl Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt: 10, sayı: 2, Ekim 2012
48-  Peyami Safa'nın Cânân ve Samiha Ayverdi'nin İnsan ve Şeytan Romanları Üzerine Bir Mukayese,  Kubbealtı Akademi Mecmuası, sayı:167, Temmuz 2013
49- Bâki Ayhan T.'nin "Kırmızı Saçlı Çocuk" Şiiri Üzerine Bir İnceleme (Fevzi Yetkin ile birlikte), Mavi Yeşil, sayı: 84, Kasım-Aralık 2013
50- Ölümünü Sezen Şâirin Sesi: Kıbrıslı Şehit Süleyman Uluçamgil, Motif Akademi Halkbilimi Dergisi, 2013/2 (Kıbrıs Özel Sayısı-2)
51- İlhan Berk'in Çocukluk ve Gençlik Hatıralarında Manisa, Celâl Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt: 11, sayı: 3 (Manisa Özel Sayısı), Aralık 2013
52- Kimimiz Öldük Kimimiz Nutuk Söyledik: Sanatta Samimiyet Meselesi ve Süleyman Uluçamgil, Turnalar, sayı: 55, Temmuz-Ağustos-Eylül 2014
53- Nihan Kaya'nın Buğu Romanında Postmodern İzler, Mavi Yeşil, sayı: 89, Eylül-Ekim 2014
54- Ahmet Hâşim ve Bâki Ayhan T.'nin Birer Şiirinden Hareketle Yüz Yılda Modernizme Eleştirel Bir Bakış, Celâl Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt: 12, sayı: 3, Eylül 2014
55- Bir Tereddüdün Romanı'nın İtalyan Misafiri: Luigi Pirandello, Hece, sayı: 217 (Peyami Safa Özel Sayısı), Ocak 2015
56- Şehadetinin 50. Yılında Bağımsızlık Sevdalısı Kıbrıslı Şair Süleyman Uluçamgil, Kardeş Kalemler, sayı: 97, Ocak 2015
57- Kıbrıs Türk Tiyatrosuna Genel Bir Bakış, Pencere, sayı: 1, Nisan 2015
58- Peyami Safa'daki Tevfik Fikret, Mavi Yeşil, sayı: 94, Temmuz-Ağustos 2015
59-
Balkan Savaşları'nın Tiyatromuza İlk Yansımalarından Biri: Mehmet Sırrı'nın Türk Kanı Adlı Piyesi (Mustafa Mutlu ile birlikte), JOMELIPS, cilt: 1, sayı: 1, Yaz 2016
60- Bir Deneysel Şiir İmkânı Olarak Seyhan Erözçelik'in Şiirlerinde Bartın Ağzı,
Çeşm-i Cihan, cilt: 3, sayı: 1, Yaz 2016
61- The Effect of Luigi Pirandello on Peyami Safa’s A Novel of Hesitation, Bartın Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, cilt: 1, sayı: 2, Aralık 2016
62- Dosya: Doğumunun 110. Yılında Âsaf Hâlet Çelebi - Şiirlerinin Coğrafyası, Hürriyet Gösteri, sayı: 321, Şubat-Mart-Nisan 2017
63- Nurettin Topçu'nun Hikâyelerinde Hapishane,
Littera Turca, cilt: 3, sayı: 2, Bahar 2017
64- Türk Edebiyatında Yarım Kalan Bir Hamle: Celâleddin Ezine'nin Hamle Dergisi Üzerine Bir İnceleme, (Haluk Öner ile birlikte), Ulakbilge, cilt: 5, sayı: 12, 2017
65- Kıbrıs Türk Eğitim Tarihinde Bartınlı Bir Öğretmen: Müçteba Öktem,
Çeşm-i Cihan, cilt: 4, sayı: 1, Yaz 2017
66- Edebî Bir Tür Olarak Tiyatroda Anlatıcı Meselesi, Bartın Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, cilt: 2, sayı: 2, Aralık 2017
67- Sezai Karakoç'un Piyeslerinde Necip Fazıl Kısakürek Etkisi, Art-Sanat, sayı: 9, 2018
68- Televizyon-Edebiyat İlişkisi Bağlamında Ezel Dizisi,
Littera Turca, cilt: 4, sayı: 1, Kış 2018
69- Troyskili Ahmed Taceddin'in Rusya Türklerinin Tiyatro Faaliyetleri Hakkındaki Bir Yazısı, (Alp Eren Demirkaya ile birlikte), Palimpsest, cilt: 3, sayı: 5, 2018
70- Fahri Erdinç'in Acı Lokma Romanında Akhisar, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt: 11, sayı: 58, Ağustos 2018 (Bu makale daha sonra Mustafa Günay'ın editörlüğünde Akhisar Belediyesi Kültür Yayınları tarafından 2023'te yayımlanan Akhisarlı Bir Şair-Yazar Fahri Erdinç adlı kitapta da yer almıştır.)
71- Sinop'un Ahmet Muhip Dıranas'ın Şiirlerindeki Pastoral Duyarlılığa Etkisi, Dil ve Edebiyat Araştırmaları, sayı: 18, Güz 2018
72- Osman Türkay'ın "Uyurgezer" Şiirini Necip Fazıl Kısakürek'in "Çan Sesi" Şiiriyle Okumak, Ege Üniversitesi Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi, cilt: 18, sayı: 2, Kış 2018
74- Arif Dino'nun Âsaf Hâlet Çelebi'ye İthaf Ettiği "Masal" Şiiri, Vurgu, sayı: 2, Nisan-Mayıs 2019
7
5- İsmail Bozkurt'un Kaza Romanında Kıbrıs Türk Halk Kültürü, (Şerife Seher Erol Çalışkan ile birlikte), Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, yıl: 24, sayı: 1, Nisan 2020
76- Celâleddin Ezine’nin Hayatı ve Eserleri Üzerine Genel Bir Değerlendirme, Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı, yıl: 18, sayı: 28, Bahar 2020
77- Şinasi'nin Şiir Çevirileri Üzerine Bir İnceleme, Türük, yıl: 8, sayı: 21, Haziran 2020
78- İki Yazarın Hatıraları Üzerine Bir Karşılaştırma: Kırk Yıl ve Edebî Hatıralar’da Hüseyin Cahit Yalçın, Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, cilt: 10, sayı: 2, Temmuz 2020
79- İsmail Bozkurt’un Romanlarına Hippolyte Taine’in Yaklaşımıyla Bakmak, Turnalar, sayı: 80, Ekim-Kasım-Aralık 2020
80- Faruk Nafiz Çamlıbel’in Mermer Beşik Adlı Senaryosu Üzerine Bir İnceleme, (Şeyma Şahinkaya ile birlikte), Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, sayı: 51, Nisan 2021
81- Senaryoların Edebî Açıdan İncelenmesinde Anlatıcı Unsuru, Hars Akademi, cilt: 4, sayı: 8, Aralık 2021
82- Nezih Cansel'in Şiirleri Üzerine Bir İnceleme, Gaziantep University Journal of Social Sciences, cilt: 21, sayı: 2, Nisan 2022
83- “Türkiye" Şiiri Özelinde Osman Türkay’ın Milliyetçilik ve Türkiye Algısı, Söylem Filoloji Dergisi, cilt: 7, sayı: 2, Ağustos 2022
84- Tufan Erhürman’ın Yozlaşma Romanında Üstkurmaca Tekniği, Balkanlarda Türk Dili ve Edebiyatı Araştırmaları, cilt: 5, sayı: 1, Kış 2023
85- Tiyatroda "Diegetik Kişi"ler Üzerine Bir İnceleme: Ölü Babaların Gölgesinde Beş Piyes”, Folklor/Edebiyat, sayı: 113, Kış 2023
86- Necip Fazıl Kısakürek ve Ahmet Muhip Dıranas’tan Cumhuriyet Dönemi Türk Tiyatrosuna Eleştiriler, Türk Edebiyatı, sayı: 600, Ekim 2023
87- Cumhuriyet Dönemi Türk Tiyatrosunda Sanatçı Figürasyonu: Sanat ile Hayat Arasında Sıkışan Üç Sanatçı Örneği, Folklor Akademi Dergisi, cilt: 7, sayı: 1, Nisan 2024
88- Turgay Kantürk’ün İlk Gibi Son Kitabında İçerik ve Biçim Unsuru Olarak "Kim" Zamiri, Yenisey, cilt: 5, sayı: 1, Haziran 2024

Ansiklopedi-Sözlük Maddelerim

1- "Cemaliye Sağlam", Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü-II, Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi, 06/06/2018
2- "Fevzi Yetkin", Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü-II, Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi, 07/06/2018
3- "Ebru Cündübeyoğlu", Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü-II, Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi, 27/11/2018
4- "Süleyman Uluçamgil", Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü-II, Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi, 19/02/2019
5- “Cemaliye Sağlam”, Kıbrıs Türk Edebiyatı Tarihi (1571-2017), 3. Cilt, Editörler: İsmail Bozkurt - Oğuz Karakartal, Kıbrıs Türk Edebiyatı Araştırma ve Tanıtma Projesi Yayını, Ankara 2019

Çeviriler

1- Güzellik (İngilizceden - şiir), E-Yeh-Shure, Müsvedde, sayı:5-6, Ağustos-Eylül 2009
2- Bir Zambağın Sözleri (
İngilizceden - şiir), Lucy Larcom, Edebiyat Bahçesi, sayı: 3, Mayıs-Haziran-Temmuz-Ağustos 2009
3- Müfrit Kumarbaz (
İngilizceden - şiir), Carl Sandburg, Müsvedde, sayı:10, Nisan-Mayıs 2010

Denemeler ve Düşünce Yazıları

1-Gençlik Nereye-1, Edebiyat Otağı, sayı:8, Mayıs 2006
2- Gençlik Nereye-2, Edebiyat Otağı, sayı:9, Haziran 2006
3- Gençlik Nereye-3,
Edebiyat Otağı, sayı:10, Temmuz 2006
4-
Gençlik Nereye-4, Edebiyat Otağı, sayı:11, Ağustos 2006
5- Gençlik Nereye-5, Edebiyat Otağı, sayı:12, Eylül 2006
6- Attilâ İlhan'da Batı Düşüncesi ve Türk Çağdaşlaşması, Edebiyat Otağı, sayı:13, Ekim 2006
7- Peyami Safa'nın Doğu-Batı Sentezi Eserinde Türk Çağdaşlaşması, Edebiyat Otağı, sayı:21, Haziran 2007
8- Kaya Bilgegil'i Yaşatmak, Mavi Yeşil, sayı: 46, Temmuz-Ağustos 2007
9- Fatih-Harbiye: Üstâdın Kemikleri Sızlıyor, Edebiyat Otağı, sayı:28, Ocak 2008
10- Ali Nihat Tarlan Nerede? Doğu Edebiyatı, sayı:3, İlkbahar-Yaz 2008
11- Peyami Safa'yı Anlamak, Bize Göre, Aralık 2009
12- İlhan Hâce Onun Adı, Müsvedde, sayı:8, Aralık 2009 - Ocak 2010
13- Ergun Göze'nin Ardından... Bir Mektup... Müsvedde, sayı:9, Şubat-Mart 2009
14- Cesaretin Anatomisi: “Kerem Gibi” Yanmak, Edebiyat Bahçesi, sayı: 4, Eylül-Ekim-Kasım-Aralık 2009
15- Müzik Dinlemek Ama Nasıl?, Mavi Yeşil sayı: 70, Temmuz-Ağustos 2011
16- Vefâtının 50. Yılında Peyami Safa'yı Anmak, Kubbealtı Akademi Mecmuası, sayı:159, Temmuz 2011
17- Nâmık Kemâl'i Anmak ve Yeniden Okumak, Doğu Edebiyatı, sayı:6, Sonbahar-Kış 2011
18- Barış Harekâtının 40. Yılında Batılı Zihniyetin Kıbrıs Sorunun Çözümsüzlüğüne Etkisi Üzerine Düşünceler, Kıbrıs Mektubu, cilt: 27, sayı: 2-3-4-5-6, 2014
19- Muzaffer İzgü'den Bir Mektup, Gülbahçesi, sayı: 22, Şubat 2018
20- Mirkelam Neden Koşuyordu? -Bir Sosyoloji Denemesi-, Gülbahçesi, sayı: 23, Şubat 2019

 

 Kitap Tanıtımları

1- Peyami Safa ile Söyleşiler, Edebiyat Otağı, sayı: 8, Mayıs 2006
2- Nisyana Terk Edilen Bir Eser: Cehennem Meyvası, Edebiyat Otağı, sayı: 17, Şubat 2007
3- Leylâ ile Mecnûn, Edebiyat Otağı ,sayı: 24, Eylül 2007
4- Şiir ve Edebiyat Sohbetleri Üzerine, Bize Göre, Nihad Sâmi Banarlı Özel Sayısı, 2007
5- Peyami Safa'nın Yeni Yayımlanan Bir Kitabı Hakkında, Edebiyat Otağı, sayı: 33, Haziran 2008
6- Sebk-i Hindî Araştırmalarına Yeni Bir Kaynak, Doğu Edebiyatı, sayı: 3, İlkbahar-Yaz 2008
7- Tarık Dursun K. Hakkında Bir Etkinlik ve Bir Kitap, Edebiyat Otağı, sayı: 35, Ağustos 2008
8- "Edebiyatımızın Bahçesinde Dolaşırken" Düşündüklerim ve Hissettiklerim, Mavi Yeşil, sayı: 53, Eylül-Ekim 2008
9- "Ayla Demiroğlu Kitabı" Üzerine, Müsvedde, sayı: 10, Nisan-Mayıs 2010
10- Özer Şenödeyici'den Üç Yeni Kitap, Merhaba, sayı: 63, İlkbahar 2013
11- Osmanlının Görsel Şiirleri Üzerine Özer Şenödeyici'den Akademik Bir İnceleme,
Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt: 11, sayı: 1, Nisan 2013
12- Psikanaliz, Edip Cansever ve Yeni Bir Kitap, Mavi Yeşil, sayı: 86, Mart-Nisan 2014
13- Fevzi Yetkin'in İlk Şiir Kitabı: Zamana Dağılan Sözler, Gülbahçesi, sayı: 19, Şubat 2015
14- Bir Dünya Cenneti - Kadıköy ve Edebiyatımız Üzerine,
Littera Turca, cilt: 1, sayı: 2, Güz 2015
15- Âsaf Hâlet Çelebi'nin Bütün Şiirleri'nin Yeni Baskısı Üzerine, Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt: 14, sayı: 1, Mart 2016
16- Balkan Türkleri ve Göç Konulu Yeni Bir Akademik Eser: Balkan Türklerinin Muhacir Edebiyatı İncelemeleri, Littera Turca, cilt: 2, sayı: 3, Yaz 2016
17- Süreyya Berfe ve Şiiri Üzerine İlk Akademik Kitap: "Hayat ile Şiir" Süreyya Berfe'nin Şiir Dünyası, Littera Turca, cilt: 3, sayı: 3, Yaz 2017
18- Şiir Tadında Gezi Yazıları: Selahattin Özkök'ün Medeniyetin Şiirine Yolculuk Adlı Eseri, Bartın Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dergisi, cilt: 4, sayı: 8, Güz 2017
19- Babamın Bavulu: Orhan Pamuk’un Bir Romancı Olarak Oto-Analizi, Roman Kahramanları, sayı: 55, Temmuz-Ağustos-Eylül 2023
20- Doğurgan Yara Sezai Karakoç, Folklor/Edebiyat, sayı: 117, Kış 2024
21- Prof. Dr. Âdem Ceyhan’ın Üsküplü Sadeddîn Sırrî Üzerine Araştırmaları, Eski Türk Edebiyatı Araştırmaları Dergisi, cilt: 7, sayı: 2, Haziran 2024

Söyleşiler

1- Nilay Özer'le Şiiri Üzerine (Onur Baydar ile birlikte), Edebiyat Otağı, sayı:14, Kasım 2006
2- Klâsik Türk Edebiyatını Sanatkâr Bir Ruhla Hisseden Prof. Dr. İlhan Genç ile, Edebiyat Otağı, sayı:18, Mart 2007
3- Doç. Dr. Ali Güzelyüz ile Fars Edebiyatı Üzerine, Edebiyat Otağı, sayı:23, Ağustos 2007
4- Akademsiyen Şâir Doç. Dr. Hicabi Kırlangıç ile, Edebiyat Otağı, sayı:31, Nisan 2008
5- Yusuf Alper ile Şiir ve Psikanaliz Üzerine, Edebiyat Bahçesi, sayı: 2, Ocak-Şubat-Mart-Nisan 2009
6- Özer Şenödeyici ile Söyleşi, Müsvedde, sayı:3, Haziran 2009
7- İzmir Türk Kültür ve Sanat Derneği Başkanı Sevgi Özküzne Hanımefendi ile, Müsvedde, sayı:11, Temmuz-Ağustos-Eylül 2010

Yabancı Dillere Çevrilen Şiirlerim

1- Zemestan Gam Est (Kış Hüzündür), Farsçaya Çeviren: Mojtaba Nahani, Hüner ve Camia, Sonbahar 2021 (Tebriz/İran)
2
- Şiir-i Persezen (Flâneur'ün Şiiri), Farsçaya Çeviren: Mojtaba Nahani, Hüner ve Camia, Sonbahar 2021 (Tebriz/İran)

Hakkımda Yazılanlar ve Benimle Yapılan Söyleşiler

1- Can Şen'in Erken Zaman Ürünleri, Geleceğin Parlak Şiirlerinin İşaret Taşlarını Oluşturuyor, Prof. Dr. Nurullah Çetin, Edebiyat Otağı, sayı:17, Şubat 2007
2- Mutluluk, Sultan Arı, Edebiyat Otağı, sayı:20, Mayıs 2007 (Erken Zaman adlı eserimden esinlenerek yazılmış mensûre)
3- Erken Zaman, Umut Soysal, Mavi Yeşil, sayı: 45, Mayıs-Haziran 2007
4- Genç Şair Can Şen ile, Serpil Akgül, Edebiyat Otağı, sayı:29, Şubat 2008
5- Can Şen'in İlk Şiir Kitabı: Erken Zaman, Serpil Akgül, Kırk Bir Kere Edebiyat, sayı:6, Nisan-Mayıs 2008
6- Can Şen'in "Sır" Adlı Gazeline Bir Bakış, Serpil Akgül, Bize Göre, sayı: 23 (Ege'nin İncisi İzmir sayısı), 2008
7- "Şen, Can" maddesi, İhsan Işık, Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi, Cilt:11, Elvan Yayınları, Ankara 2009
8- Can Şen'in "Kırkağaç Mezarlığı": Mutlak Tatmin Hissi mi Ölüm?, Melike N. Korkmaz, Müsvedde, sayı:5-6, Ağustos-Eylül 2009
9- Can Şen'in "Kış" Şiirine Revânîsel Bir Bakış, Özer Şenödeyici, Müsvedde, sayı:8, Aralık 2009 - Ocak 2010 (Bu yazı aynı zamanda Özer Şenödeyici'nin Cinnetin Eşiğinde adlı kitabında yer aldı.)
10- Üç Çağdaş Şâirden Üç Mevlânâ Şiiri, Osman Server Ağlamazoğlu, Mavi Yeşil, sayı:64, Temmuz-Ağustos 2010
11- Can Şen'in Psikanalitik Edebiyat İncelemeleri, Fevzi Yetkin, Merhaba, sayı:59, İlkbahar 2012
12- Şair "Can Şen", 9 Sual ve Kırmızı Ayakkabılar, Seval Özbalcı, Manisa Haber Gazetesi, 11 Nisan 2012
13- Peyami Safa İçin Yeni Bir Kaynak Kitap: Vefatının 50.Yılında Peyami Safa, Okt. Esra Akpınar,
Celâl Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt: 10, sayı: 2, Ekim 2012
14- Can Şen'in 'Vurma Kazmayı Ferhâd: Âsaf Hâlet Çelebi'nin Şiirleride Şahıslar' Adlı Kitabı Yayınlandı, Fevzi Yetkin, Mühür, sayı:53, Temmuz-Ağustos 2014
15- Vurma Kazmayı Ferhâd: Âsaf Hâlet Çelebi'nin Şiirleride Şahıslar, Araş. Gör. Halil Sercan Koşik, Mavi Yeşil, sayı:88, Temmuz-Ağustos 2014
16- Can Şen'in Yeni Şiir Kitabı: Bir Hayal Damlası Düşer Mısraya Hayâlhâne'de, Okt. Esra Akpınar,
Çeşm-i Cihan, cilt: 2, sayı: 2, Kış 2015
17- Can Şen ile Yeni Şiir Kitabı Hayâlhâne Üzerine Söyleşi, Ramiz Kağıtçıoğlu, Mavi Yeşil, sayı:97, Ocak-Şubat 2016
18- Kıbrıslı Şehit Şair Süleyman Uluçamgil, Selahattin Özkök, Gülbahçesi, sayı: 20, Mart 2016
19- Sıradışı Bir Kitap: Kıbrıslı Şehit Şair Süleyman Uluçamgil, Selahattin Özkök, Türkçem, sayı: 202, Eylül 2017
20- Körlüğü Zedelemek: Necip Fazıl Kısakürek Tiyatrosu Üzerine Bir İnceleme, Neslihan Huri Yiğit, Littera Turca, cilt: 4, sayı: 1, Kış 2018
21- Edebiyat ve İdeoloji İlişkisi Bağlamında Türk Romanında Kıbrıs Meselesi (1955-2015) Üzerine, Doç. Dr. Haluk Öner, Hars Akademi, yıl: 3, sayı: 5, Haziran 2020
22- Dr. Can Şen - Türk Romanında Kıbrıs Meselesi (1955-2015), Prof. Dr. Oğuz Karakartal, Kıbrıs Gazetesi, 6 Temmuz 2020
23- Türk Romanı ve Kıbrıs, İsmail Bozkurt, Vatan Gazetesi, 14 Temmuz 2020
24- Türk Dili Dergisindeki Antalya Şiirlerinde Doğa ve Medeniyet, Prof. Dr. Meral Demiryürek, Antalya Kitabı-4, Editörler: Bedia Koçakoğlu - Diren Çakılcı, Antalya Büyükşehir Belediyesi Yayını, Antalya 2021 ("Antalya" şiirim hakkında)
25- Şairin Sahneye Vuran Gölgesi: Ahmet Muhip Dıranas Tiyatrosu Üzerine, Öğr. Gör. Sefa Toprak, TURAS, cilt: 3, sayı: 1, Haziran 2022
26- “Fahriye Abla” Şairinin Tiyatro Oyunları: Can Şen, “Ahmet Muhip Dıranas Tiyatrosu”, Prof. Dr. Oğuz Karakartal, Kıbrıs Gazetesi, 27 Aralık 2022
27- Dramatik Türlerde Anlatıcı Bilmecesine Güçlü Bir Cevap, Fevzi Yetkin, Kitap Haber, 15 Mart 2023
28- Tiyatro ve Diğer Dramatik Türlerde Anlatıcı Unsurunu İrdeleyen Bir Çalışma: Can Şen’in Dramatik Türlerde Anlatıcı Adlı Eseri, Gülbahar Kurttekin, Molesto Edebiyat Araştırmaları Dergisi, cilt: 6, sayı: 1, Temmuz 2023