Doç. Dr. Can Şen'in Kişisel İnternet Sitesi

 

 

 

Özgeçmiş

Yayınlar

Kitaplar

Videolar

Atıflar

 

1986 İstanbul doğumlu olan Can Şen, ilköğrenimimi İstanbul Bağcılar Hoca Ahmet Yesevi İlköğretim Okulu ve Çanakkale Ezine Geyikli İlköğretim Okulu'nda tamamladı. Ardından Balıkesir Savaştepe Anadolu Öğretmen Lisesi'nden 2004 yılında mezun oldu. Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca Eğitim Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği'nden 2009'da mezun olan Şen; Celal Bayar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yeni Türk Edebiyatı Bilim Dalı'nda aynı yıl başladığı yüksek lisansını 2012 yılında Âsaf Hâlet Çelebi'nin Şiirlerindeki Şahıs İsimlerinin İşlevleri Üzerine Bir İnceleme adlı teziyle tamamladı. Ardından Bartın Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı'nda Necip Fazıl Kısakürek'in Tiyatroları Üzerine Bir İnceleme adlı teziyle doktora eğitimini 2017 yılında tamamladı. Mart 2021'de Yeni Türk Edebiyatı alanında doçent unvanı alan Can Şen hâlen Bartın Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde görev yapmaktadır.

Can Şen'in ilkokul yıllarında dayanan edebiyat tutkusu hem sanatsal hem akademik anlamda devam etmektedir. Başta şiir olmak üzere çeşitli edebî türlerde eser veren Şen, bu eserlerinin yanında akademik olarak özellikle Peyami Safa, Âsaf Hâlet Çelebi, çağdaş Türk şiiri ve romanı, Türk tiyatrosu ve Kıbrıs Türk edebiyatı üzerine çalışmaktadır.

 

Katıldığı Paneller, Söyleşiler, Sanatsal Etkinlikler ve İmza Günleri

1- "Şiir Dinletisi, Söyleşi ve Kitap İmzası", Altay Ticaret Meslek Lisesi (İzmir), 8 Aralık 2009

2- "Kıbrıslı Şehit Şair Süleyman Uluçamgil" - Söyleşi ve İmza, Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi (KKTC), 9 Mayıs 2016

3- "Osman Türkay Paneli", Yakın Doğu Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi - Kıbrıs Araştırmaları Merkezi (KKTC), 28 Ocak  2022

4- "Bartın 9. Ulusal Şiir Günleri", 29 Nisan 2023

5- "Edebî Bir Tür Olarak Tiyatro" - Söyleşi ve İmza, KIBATEK Edebiyat Akademisi (Ankara), 9 Mart 2024

6- "Şiiri Geliştirmek" - Söyleşi, Bartın Üniversitesi Edebiyat Kulübü, 9 Mayıs 2024