EDEBİYAT VE İDEOLOJİ İLİŞKİSİ BAĞLAMINDA TÜRK ROMANINDA KIBRIS MESELESİ (1955-2015)

      Hiperyayın, Mart 2020, 299 sayfa.

    1878’de adanın Osmanlı’dan İngiliz idaresine geçmesiyle Türk tarihinde bir “Kıbrıs meselesi” doğmuş ve daha sonra bu mesele büyüyerek bugün hâlâ çözülemeyen uluslararası bir sorun hâline gelmiştir. Güncelliği devam eden dünya çapındaki bu meselenin toplum sorunlarının da irdelendiği önemli bir platform olan edebiyata yansımaması düşünülemez. Edebiyat ve İdeoloji İlişkisi Bağlamında Türk Romanında Kıbrıs Meselesi (1955-2015) başlıklı bu çalışmada yazar, bu doğrultuda Kıbrıs meselesinin Türk romanına nasıl yansıdığını bütünlüklü bir yaklaşımla ele almıştır. Çalışmada Alev Alatlı, Burhan Günel, Çağatay Eroğlu, Hayrani Ilgar, Hüseyin Karatay, Mehmet Eroğlu, Mustafa Miyasoğlu, Mustafa Mutlu İbili, Mustafa Necati Sepetçioğlu, Oğuz Özdeş, Osman Necmi Gürmen ve Recai Sanay olmak üzere farklı ideolojilere ve farklı edebi görüşlere sahip Türkiyeli on iki yazara ait on altı roman edebiyat-ideoloji ilişkisi ve Kıbrıs meselesi bağlamında incelenmiştir.
 

     Kitap hakkında İsmail Bozkurt'un tanıtım yazısını okumak için tıklayın...

      Kitap hakkında Prof. Dr. Oğuz Karakartal'ın tanıtım yazısını okumak için tıklayın...

      Kitap hakkında Doç. Dr. Haluk Öner'in tanıtım yazısını okumak için tıklayın...

      Kitapyurdu'ndan satın almak için tıklayın...

      Babil'den satın almak için tıklayın...