TARIK DURSUN K. HAKKINDA BİR ETKİNLİK VE BİR KİTAP

 Can Şen
Edebiyat Otağı, sayı: 35, Ağustos 2008

            26 Mayıs 2008 tarihinde İzmir-Karşıyaka Belediyesi tarafından Karşıyakalı yazar Tarık Dursun K.’nın 77. doğum günü anısına “Bir Yazar: Tarık Dursun K. – Yazdıkları Sizin Hayatınız” adlı bir etkinlik düzenlendi. Yazara belediye tarafından Homeros Dil Ödülü’nün verildiği etkinlikte aslında yazara verilen en güzel hediye Dr. Özlem Fedai’nin doktora tezi olan “Tarık Dursun K.nın Hayatı, Hikâye ve Romanları Üzerine Bir İnceleme” adlı çalışmasının Karşıyaka Belediyesi Kültür Yayınları tarafından “Tarık Dursun K.” adıyla (İzmir, Mayıs 2008, 512 sayfa) basılıp yazara sunulması oldu. Duygulu anların yaşandığı etkinlik, yaşama sevinciyle dikkat çeken Tarık Dursun K.’nın esprileri ile renklendi. Yazarın kız kardeşi Esin Üçer ile Dr. Özlem Fedai, Veysel Çolak ve Dinçer Sezgin’in konuştuğu etkinlikte dinleyicilere “Tarık Dursun K.” kitabı hediye edildi.

            Burada üzerinde durulması gereken bir nokta var: “Tarık Dursun K.” kitabının ücretsiz olarak okuyuculara sunulması. Bir doktora tezi bir belediye tarafından 2000 adet basılıyor ve ücretsiz olarak dağıtılıyor. Yayıncılığı ve kültür sanat hizmetlerini sırf maddî çıkar için yapan ve yayımladıkları kitapları fâhiş fiyatlarla satan bazı büyük (!) yayınevlerinin bu tutumları karşısında Karşıyaka Belediyesi’nin bu güzel faaliyeti gerçekten takdire şâyan. Kitabın arka kapağında yer alan “Para ile satılmaz” ibaresinin paragöz yayınevlerine ibret olmasının dileyerek esas konuya geçmek istiyorum.

            Değerli hocam Dr. Özlem Fedai’nin bu çalışması üç ana bölümden oluşuyor. Birinci bölüm olan “Tarık Dursun K.’nın (Kakınç) Hayatı” başlığı altında (s. 35-103) yazarın hayat panoraması ortaya konulmuş. İkinci bölümün üst başlığı olan “Hikâye ve Romanları”nda (s.104- 398), yazarın 17 hikâye kitabı ve 13 romanı tematik ve yapısal özellikleriyle inceleniyor ve bu bölüm; “Hikâyeleri” ve “Romanları” olmak üzere iki kısımdan oluşuyor. “Hikâyeleri” kısmında yazarın hikâyeleri tema, şahıs kadrosu, zaman ve mekân açısından incelenmiş. “Romanları” kısmı da kendi içinde “1980 Öncesi: Sosyal ve Siyasi Romanlar” ile “1980 Sonrası: Bireysel Romanlar” olmak üzere ikiye ayrılıyor ve yazarın romanları tek tek inceleniyor. Eserin üçüncü bölümü ise “Dil ve Üslûp” (s. 399-436). Bu üç bölümün ardından eser “Sonuç”, “Bibliyografya” ile “Belge ve Fotoğraflar” ile tamamlanıyor. Tarık Dursun K. hakkında yazılan tek kapsamlı eser olan bu kitap akademik olarak önemli bir boşluğu doldurmaktadır.

            Eserin Tarık Dursun K. hakkındaki en kapsamlı çalışma olmasının yanında önemli bir meziyeti de yazara getirdiği farklı bakış açısıdır. Bu konuda Dr. Özlem Fedai “Önsöz”de şöyle diyor:

  “Bu kitap aynı zamanda eleştirmenlerin ‘Başkaldırı kuşağı’ denen ‘1950 kuşağı Türk hikâyecileri’ arasında yazarı anmalarına karşı olduğumuzu da göstermeyi amaçlamaktadır. Çünkü Tarık Dursun, eserlerinin tümü okunduğunda görülebileceği gibi, zaman olarak bu hikâyecilerle çağdaş olsa bile, bu ‘kuşağın’ temsilcilerinin aksine tamamen bireysel, içe kapanık, her şeyin anlamsızlığına inanan, karamsar, toplumdan kopuk bir hikâyeci değil; halkın içinden gelmiş halktan aldığını ona vermeyi amaçlayan bir yazarımızdır. O, insan ve yaşadığı çevre arasındaki bağı bir çatışma unsuru olarak görmediğinden, 1950 kuşağının birçok hikâyecisinden farklı olarak insanın doğduğu ve yaşadığı kentle olan çatışmasını değil, o kentle (hatta Karşıyaka’yla) olan bağlılığını, bir kent kültürü ve romantizmi içinde vermeye çalışmıştır. Bu yüzden hayata küskün değil, hayata sıkı sıkıya bağlı hikâye ve roman kişileri çizmiştir” (s. 12)

            Yazımı burada noktalarken bu değerli çalışmayı hazırlayıp bizlere sunan hocam Dr. Özlem Fedai’ye ve eseri yayımlayan Karşıyaka Belediyesi’ne teşekkür etmek istiyorum.[1]

[1] Kitabı temin etmek için: Karşıyaka Belediyesi Kültür Yayınları, Bahriye Üçok Bulvarı, No:5, Kat:2 Karşıyaka/İzmir. Tel: 0232 399 40 00