KİTAP TANITIMI

“Peyami  Safa ile Söyleşiler” Mehmet Tekin, Çizgi Kitabevi, Konya 2003, 142 sayfa

            Cumhuriyet dönemi yazarlarımız arasında gerek romanlarıyla, gerekse düşünceleriyle müstesna bir yeri olan Peyami Safa ile yapılan söyleşiler Selçuk Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğretim üyelerinden Prof. Dr. Mehmet Tekin tarafından kitaplaştırıldı.
            Daha önce de “Romancı Yönüyle Peyami Safa” adlı önemli ve değerli çalışmasını araştırmacılara ve Peyami Safa hayranlarına sunan Prof. Dr. Mehmet Tekin, çeşitli yerlerde yayımlanmış ve ulaşılması zor olan söyleşi ve anketleri derleyip kitaplaştırarak önemli bir boşluğu doldurmuştur.
            Kitap “Söyleşiler”, “Anketler”, “Peyami Safa İçin Ne Dediler” ve “Ekler” olmak üzere dört bölümden oluşmaktadır.
            “Söyleşiler” kısmında Peyami Safa’yla yapılmış on üç söyleşi yer alıyor. Bu bölümdeki söyleşiler Safa’nın çeşitli konulardaki görüşlerini ortaya koyuyor.
            “Anketler” bölümünde çeşitli dergi ve gazetelerin düzenlediği anketlere Safa’nın verdiği cevaplar yer alıyor. Bu bölümde on dört anket var.
            Üçüncü bölüm “Peyami Safa İçin Ne Dediler”. Bu bölümde yakın dostu Vecdi Bürün, annesi ve baldızı ile Peyami Safa hakkında yapılmış üç söyleşi yer alıyor. Peyami Safa’yla ilgili önemli bilgilerin bulunduğu bu söyleşilerden baldızı Meziyet Türkay’la 1986’da yapılan görüşmeyi Mehmet Tekin gerçekleştirmiş.
            “Ekler” bölümünde ise Safa ailesinin fotoğrafları, Safa’nın karikatürleri, el yazısı ve eşiyle kendisinin pasaportları bulunuyor.
            Bu değerli vesikaları ilgilenenlere sunan Prof . Dr. Mehmet Tekin’e teşekkür ederken, yazımı onun “Sunuş” yazısındaki şu cümlelerle noktalamak istiyorum:
            “Bugün düşünce hayıtımızdan, kültür ve edebiyat dünyamızdan, romanımızdan, hatta basın geleneğimizden bahsetmek gereğini duyanların, Peyami Safa ismini anmadan geçmesi mümkün değildir. Çünkü Peyami Safa, eleştirinin hangi süzgecinden geçirilirse geçirilsin kendini kabul ettirmiş bir yazarımız, değeri tescil edilmiş seçkin bir romancımızdır. Ölümünün üzerinden kırk yılı aşkın bir süre geçmesine rağmen o; okunan, tartışılan, insaf sahiplerince hakkı teslim edilen biridir. Kısacası o, kendine özgü bir okuyucu adası olan ve okuyucuların gönlünde yaşayan bir klâsiğimizdir.” 

Can Şen
Edebiyat Otağı sayı:8
Mayıs 2006

 

Geri