Edebiyat İncelemeleri

 

vÂsaf Hâlet Çelebi'nin Sanılan "Neşemiz" Şiiri Aslında Kimindir? (Can Şen)

vVefâtının 50. Yılında Peyami Safa'yı Anmak (Can Şen)

vSelim İleri'nin "Bir Akşam Alacası" Romanında Eleştiriler (Can Şen)

vPeyami Safa'yı Anlamak (Can Şen)

vKlâsik Eedebiyatımıza Psikanalitik Yaklaşım Denemeleri (Özer Şenödeyici)

vCan Şen'in "Kırkağaç Mezarlığı": Mutlak Tatmin Hissi mi Ölüm?, (Melike N. Korkmaz)

vDünya Çöplüğünden Kaçış: Âsaf Hâlet Çelebi'nin "Kedi" Şiirine Psikanalitik Bir Bakış (Can Şen, Türk Dili, sayı:698, Şubat 2010)

vBir Dostoyevski Romanı: Suç ve Ceza (Melike N. Korkmaz)

vİçimizden Bir Şâir: Ziya Osman Saba (Can Şen)