DR. CAN ŞEN KİMDİR

1986, İstanbul doğumluyum. İlköğrenimimi İstanbul Bağcılar Hoca Ahmet Yesevi İlköğretim Okulu ve Çanakkale Ezine Geyikli İlköğretim Okulu'nda tamamladım. Balıkesir Savaştepe Anadolu Öğretmen Lisesi'nden 2004 yılında mezun oldum. Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca Eğitim Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği'ni 2009'da bitirdim. Celâl Bayar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yeni Türk Edebiyatı Bilim Dalı'nda aynı yıl başladığım yüksek lisansımı 2012 yılında "Âsaf Hâlet Çelebi'nin Şiirlerindeki Şahıs İsimlerinin İşlevleri Üzerine Bir İnceleme" adlı tezimi sunarak tamamladım. Ardından Bartın Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı'nda "Necip Fazıl Kısakürek'in Tiyatroları Üzerine Bir İnceleme" adlı tezimle doktoramı 2017 yılında tamamladım. Bartın Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde öğretim üyesi olarak görev yapmaktayım.
İlkokul yıllarında başlayan edebiyat tutkum yıllardır devam etmektedir. Başta şiir olmak üzere çeşitli edebî türlerde yazmaktayım. Edebî çalışmalarımın yanı sıra akademik olarak özellikle Peyami Safa, Âsaf Hâlet Çelebi, M. Kaya Bilgegil, Türk şiiri, Türk tiyatrosu, Kıbrıs Türk edebiyatı, edebiyat sosyolojisi ve psikanaliz üzerine çalışmaktayım.
 

        Çalışmalarıma Yapılan Atıflar
 

 

Yayımlanan Kitaplarım

1-Erken Zaman (Şiir), Edebiyat Otağı Yayınları, Ankara 2006, 63 sayfa
2-Edebiyat İncelemelerinde Psikanaliz Kullanımı (İnceleme), Divan Kitap, Ankara 2012, 125 sayfa
3- Vefâtının 50. Yılında Peyami Safa Kitabı, Editörler: Selim Altıntop - Rıza Bağcı - Can Şen, Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Manisa 2012, 149 sayfa
4- Vurma Kazmayı Ferhâd: Âsaf Hâlet Çelebi'nin Şiirlerinde Şahıslar, Gece Kitaplığı, Ankara 2014, 174 sayfa
5- Hayâlhâne (Şiir), Serüven Kitap, Ankara 2015, 36 sayfa
6- Herkes İçin Sözlü ve Yazılı Anlatım Bilgileri, Yazarlar: Özer Şenödeyici, Can Şen, H. Sercan Koşik, Sultan Şenödeyici, Kesit Yayınları, İstanbul 2015, 240 sayfa
7- Kıbrıslı Şehit Şair Süleyman Uluçamgil, Editör: Can Şen, Kesit Yayınları, İstanbul 2016, 144 sayfa
8- Körlüğü Zedelemek: Necip Fazıl Kısakürek Tiyatrosu Üzerine Bir İnceleme, Gece Kitaplığı, Ankara 2017, 484 sayfa
9- Safvet Nezihi, Kadınlar Arasında (Roman), Hazırlayan: Can Şen, Gece Kitaplığı, Ankara 2018, 101 sayfa
10- Edebiyat ve İdeoloji İlişkisi Bağlamında Türk Romanında Kıbrıs Meselesi (1955-2015), Hiperyayın, İstnabul 2020, 299 sayfa

Bilimsel Etkinliklerde Sunduğum Bildiriler

1- Âsaf Hâlet Çelebi'nin Şiirlerindeki "Nigâr-ı Çîn" İmgesinin Kaynağı ve Mânâsı Üzerine, İstanbul Kültür Üniversitesi, III. Uluslararası Türk Dili ve Öğrenci Kongresi (TUDOK 2010), Eylül 2010
2- Nâmık Kemâl'in Gülnihal Piyesinde Bir Sosyal Eleştiri Örneği Olarak Zalim Yönetici Tipi "Kaplan Paşa", Doğumunun 170. Yılında Uluslararası Nâmık Kemâl Sempozyumu (Nâmık Kemâl Üniversitesi-Tekirdağ) Aralık 2010
3- Âsaf Hâlet Çelebi'nin Şiirlerinde Türkçenin Bir İfâde Zenginliği Örneği Olarak Bağlaçlarla Kurulan Tezatlar, IV. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu (Muğla Üniversitesi) Aralık 2011
4- Kıbrıslı Şair Süleyman Uluçamgil'in Şiirlerinde Garip Akımının Etkisi, Kıbrıs Türk Kültür ve Edebiyatı Sempozyumu (Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi) Mayıs 2014
5- Balkan Savaşları'nın Tiyatromuza İlk Yansımalarından Biri: Mehmet Sırrı'nın Türk Kanı Adlı Piyesi
(Mustafa Mutlu ile birlikte), Uluslararası Balkanlarda Türk Varlığı Sempozyumu (İzmir Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği), 7-8 Kasım 2015
6- Topluma Yabancılaşma Bağlamında Refik Halid Karay'ın "Yılda Bir" Hikâyesi ile Yusuf Atılgan'ın Anayurt Oteli Romanı Üzerine Mukayeseli Bir İnceleme, Bartın Üniversitesi Uluslararası Edebiyat ve Toplum Sempozyumu, 28-30 Nisan 2016
7- Fahri Erdinç'in Acı Lokma Romanında Akhisar, Uluslararası Manisa Sempozyumu (Manisa Celal Bayar Üniversitesi), 26-28 Ekim 2017
8- Kıbrıslı Şehit Şair Süleyman Uluçamgil’in Saray Gibi Adlı Yarım Kalan Piyesi Üzerine Bir İnceleme, Uluslararası III. KIBATEK Kıbrıs Türk Edebiyatı ve Edebiyatçıları Sempozyumu (Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi), 5-7 Mart 2018
9- Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nun Piyeslerinde Anlatıcı, VI. Yıldız Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi (Yıldız Teknik Üniversitesi), 12-13 Aralık 2019

Yayımlanan Şiirlerim

1-Zaman, Türk Dili sayı:628, Nisan 2004
2-Antalya, Türk Dili sayı:631, Temmuz 2004
3-Çizgiler, Türk Dili sayı:644, Ağustos 2005
4-Atatürk Caddesi, Edebiyat Otağı sayı:7, Nisan 2006
5-Birtakım İnsanlar, Edebiyat Otağı sayı:10, Temmuz 2006
6- Vahdet, Edebiyat Otağı sayı:14, Kasım 2006
7- Sana Dair Söyleyemediklerim,
Edebiyat Otağı sayı:15, Aralık 2006
8- Hayat İçin Üç Kısa Şiir (Şikeste - Bir Rü'yânın Sonsözü - Bir Birisi Birisi Bir), Mavi Yeşil sayı: 44, Mart-Nisan 2007

9- Yorgun Serüvenci Mazbut Serseri Can Şen'in Sergüzeşti, Edebiyat Otağı sayı:23, Ağustos 2007
10- Kurtuluş, Edebiyat Otağı sayı:25, Ekim 2007
11- Kış, Edebiyat Otağı sayı:27, Aralık 2007 (Erken Zaman adlı kitabımdan iktibas)
12- Münferid Şahsımdan Sana, Bize Göre sayı: 20-21 (Hz. Mevlânâ Özel Sayısı) 2008 (Erken Zaman adlı kitabımdan iktibas)
13- Peyami'nin Acıları, Edebiyat Otağı sayı:30, Mart 2008
14- Huzurlu Hayâl, Mavi Yeşil sayı: 51, Mayıs-Haziran 2008
15- Kasım ve Kar, Edebiyat Otağı sayı:32, Mayıs 2008
16- Tayy-ı Mekân, Doğu Edebiyatı, sayı:3, İlkbahar-Yaz 2008 (Doğu Edebiyatı dergisinden okumak için tıklayın.)
17- Savaş ve Gözyaşlarımız, Edebiyat Bahçesi, sayı: 1, Eylül-Ekim-Kasım-Aralık 2008
18- Kan Uykusu, Mühür, sayı:24, Mart-Nisan 2009
19- Münâcat, Edebiyat Bahçesi, sayı: 2, Ocak-Şubat-Mart-Nisan 2009
20- Tohumun Çilesi, İkindi Yağmuru, sayı:19, Mart-Nisan 2009
21- Kış Hüzündür, Müsvedde, sayı:2, Mayıs 2009
22- Güvercinli Yüz, Edebiyat Bahçesi, sayı: 3, Mayıs-Haziran-Temmuz-Ağustos 2009
23- Soru, Mavi Yeşil sayı: 61, Ocak-Şubat 2010
24- Arketip, Poyraz, sayı:12, Mayıs 2010

25- Oysa, Gülbahçesi, sayı: 20, Mart 2016
26- Hayatın Otuz Yorgunluğu, Gülbahçesi, sayı: 21, Mart 2017
27- Gökkuşağı ve Ses, Gülbahçesi, sayı: 24, Şubat 2020

Yayımlanmış Çevirilerim

1- Güzellik (şiir), E-Yeh-Shure'den, Müsvedde, sayı:5-6, Ağustos-Eylül 2009
2- Bir Zambağın Sözleri (şiir), Lucy Larcom'dan, Edebiyat Bahçesi, sayı: 3, Mayıs-Haziran-Temmuz-Ağustos 2009
3- Müfrit Kumarbaz (şiir), Carl Sandburg'tan, Müsvedde, sayı:10, Nisan-Mayıs 2010

Yayımlanan Araştırmalarım, İncelemelerim ve Fikrî  Yazılarım

1-Gençlik Nereye-1, Edebiyat Otağı, sayı:8, Mayıs 2006
2-Peyami Safa Külliyatı Üzerine, Edebiyat Otağı, sayı:9, Haziran 2006
3-Gençlik Nereye-2, Edebiyat Otağı, sayı:9, Haziran 2006
4-Gençlik Nereye-3,
Edebiyat Otağı sayı:10, Temmuz 2006
5-
Gençlik Nereye-4, Edebiyat Otağı sayı:11, Ağustos 2006
6- Bir Ölünün Defteri Romanının Merkezî Kişisi Vecdî'nin Babasına Bir Bakış ve Yorum Denemesi, Edebiyat Otağı sayı:12, Eylül 2006
7-Gençlik Nereye-5, Edebiyat Otağı sayı:12, Eylül 2006
8- Attilâ İlhan'da Batı Düşüncesi ve Türk Çağdaşlaşması, Edebiyat Otağı sayı:13, Ekim 2006
9- Ebru Cündübeyoğlu'nun Son Yaprak Şiirinin Tahlili, Edebiyat Otağı sayı:15, Aralık 2006
10- Kırkağaçlı Heccâvımız Şâir Eşref, Edebiyat Otağı sayı:20, Mayıs 2007
11- Peyami Safa'nın Doğu-Batı Sentezi Eserinde Türk Çağdaşlaşması, Edebiyat Otağı sayı:21, Haziran 2007
12- M. Kaya Bilgegil'in Yarın Adlı Mensûresinin Tahlili, Edebiyat Otağı sayı:22, Temmuz 2007
13- Kaya Bilgegil'i Yaşatmak, Mavi Yeşil sayı: 46, Temmuz-Ağustos 2007
14- "Peyami Safa ile 25 Yıl" Üzerine ve Bir Aşk Macerası, Edebiyat Otağı sayı:24, Eylül 2007
15- "Biz İnsanlar" Romanında Zaman Sorunu, Türk Dili sayı: 670, Ekim 2007
16- Nâzım Hikmet'in "Hasret" Şiirine Psikanalitik Bir Bakış, Edebiyat Otağı sayı:26, Kasım 2007
17- Fatih-Harbiye: Üstâdın Kemikleri Sızlıyor, Edebiyat Otağı sayı:28, Ocak 2008
18- Kâşgarlı Mahmut ve Yüce Eseri Divân-ı Lügât'it-Türk, Mavi Yeşil sayı: 49, Ocak-Şubat 2008
19- Peyami Safa'nın Mevlânâ Hakkındaki Üç Yazısı, Bize Göre sayı: 20-21 (Hz. Mevlânâ Özel Sayısı) 2008
20- Mahmut Kaplan'ın "Ölümlü" Hikâyesine Bir Bakış, Bize Göre sayı: 22, 2008
21- Ali Nihat Tarlan Nerede? Doğu Edebiyatı, sayı:3, İlkbahar-Yaz 2008 (Doğu Edebiyatı dergisinden okumak için tıklayın.)
22- Yeni Bir Başkaldırı: Rasim Demirtaş'ın "Kravat Makasım Güneşten" Şiiri, Yedi İklim, sayı:220, Temmuz 2008 (Bu yazı aynı zamanda Edebiyat Otağı, sayı: 34, Temmuz 2008'de yayımlanmıştır.)
23- Şiirleşme Sürecinde Şehir: "Şiirimizde İzmir", Bize Göre, sayı: 23 (Ege'nin İncisi İzmir sayısı), 2008
24- Popüler-Tarihî Bir Romanın "Kimliği", Edebiyat Bahçesi, sayı: 1, Eylül-Ekim-Kasım-Aralık 2008
25- Türk Ninni Geleneği ve Sezai Karakoç'un "Ninnisi" (Serpil Akgül ile birlikte), Kırk Bir Kere Edebiyat,  sayı:7, Ekim-Kasım-Aralık 2008
26- Nüvit Özdoğru'nun Şiir Dünyasına Genel Bir Bakış, Edebiyat Otağı sayı:37, Ekim 2008
27- Âsaf Hâlet Çelebi'nin Üç Rubaisi, Doğu Edebiyatı, sayı:4, Sonbahar-Kış 2008 (Doğu Edebiyatı dergisinden okumak için tıklayın.)
28- Peyami Safa'nın Hikâyeciliği Üzerine Bir İnceleme, Türk Dili sayı: 684, Aralık 2008
29- Şiirimizin Muzaffer Savaşçılarından Biri: Rasim Demirtaş, Mavi Yeşil sayı: 56, Mart-Nisan 2009
30- Ali Rıza Ertan'ın İki Kış Şiiri, Yazı Kültürü, 17 Nisan 2009
31- "Hayat ile Şiir Arasında" Şâir Duyarlılığı, Müsvedde, sayı:1, Nisan 2009
32- Kaçışın Psikolojisi: "Göllerde Bu Dem Bir Kamış Olsam", Mai, sayı:1, Nisan-Mayıs 2009
33- Anlatım Tekniği Açısından Attilâ İlhan'ın Sokaktaki Adam Romanı, Türk Dili sayı: 690, Haziran 2009

34- İyi Şiirleri Görmüyor muyuz? İkindi Yağmuru, sayı: 20-21, Mayıs-Ağustos 2009
35- Peyami Safa'nın Piyesi: Gün Doğuyor, Müsvedde, sayı:4, Temmuz 2009
36- Jung'ın "Bireyleşme" Kavramı Maslow'un "Kendini Gerçekleştirme" Kavramı Arasında Bir Bağdaştırma Denemesi, Edebiyat Bahçesi, sayı: 3, Mayıs-Haziran-Temmuz-Ağustos 2009
37- Modern Hayatın Sıkıntılarının Yansıdığı Bir Mekân Olarak Sezai Karakoç ve Aslıhan Tüylüoğlu'nda Balkon, Müsvedde, sayı:7, Ekim-Kasım 2009
38- Peyami Safa'yı Anlamak, Bize Göre, Aralık 2009
39- Âsaf Hâlet Çelebi'nin Gazelleri Üzerine Bir inceleme (Serpil Akgül ile birlikte), Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten, 2009/2
40- İlhan Hâce Onun Adı, Müsvedde, sayı:8, Aralık 2009 - Ocak 2010
41- Ergun Göze'nin Ardından... Bir Mektup... Müsvedde, sayı:9, Şubat-Mart 2009
42- Dünya Çöplüğünden Kaçış: Âsaf Hâlet Çelebi'nin "Kedi" Şiirine Psikanalitik Bir Bakış, Türk Dili sayı: 698, Şubat 2010
43- Cesaretin Anatomisi: “Kerem Gibi” Yanmak, Edebiyat Bahçesi, sayı: 4, Eylül-Ekim-Kasım-Aralık 2009
44- Bedia Koçakoğlu'nun Kurmaca Biyografileri, Edebiyat Bahçesi, sayı: 4, Eylül-Ekim-Kasım-Aralık 2009
45- Kültür Emperyalizmine Karşı İran Modeli, Doğu Edebiyatı, sayı:5, İlkbahar-Yaz 2010 (Doğu Edebiyatı dergisinden okumak için tıklayın.)
46- Edebiyat Sosyolojisinin Mahiyeti, Uygulanışı ve Eksikleri, Edebdağ, sayı:9-10, Mayıs-Ekim 2010
47- "Matmazel Noraliya'nın Koltuğu" Hakkında Bazı Yanlışlara Düzeltmeler, Mavi Yeşil sayı: 65, Eylül-Ekim 2010
48- Peyami Safa-Cahit Sıtkı Tarancı Dostluğu, Müsvedde, sayı:12, Ekim-Kasım-Aralık 2010
49- Çileli Bir Hayatın İzdüşümü: Furûğ-i Ferruhzâd'ın "Kuş, Sadece Bir Kuştu" Şiiri, Mavi Yeşil sayı: 66, Kasım-Aralık 2010
50- Peyami Safa ile Mehmet Kaplan Arasında Bir Dil Tartışması, Türk Dili sayı: 714, Haziran 2011
51- Müzik Dinlemek Ama Nasıl?, Mavi Yeşil sayı: 70, Temmuz-Ağustos 2011
52- Vefâtının 50. Yılında Peyami Safa'yı Anmak, Kubbealtı Akademi Mecmuası, sayı:159, Temmuz 2011
53- Prof. Dr. M. Kaya Bilgegil'in Pastoral Şiir Hakkındaki Görüşleri, Türk Dili, sayı: 717, Eylül 2011
54- Selim İleri'nin "Bir Akşam Alacası" Romanında Eleştiriler, Merhaba, sayı: 57, Sonbahar 2011
55- Nâmık Kemâl'i Anmak ve Yeniden Okumak, Doğu Edebiyatı, sayı:6, Sonbahar-Kış 2011 (Doğu Edebiyatı dergisinden okumak için tıklayın.)
56- Feminist Edebiyat Eleştirisi ve Nihan Kaya'nın "Gelin" Hikâyesinin İncelenmesi, Celâl Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt: 9, sayı: 2, Ekim 2011
57- Yeşim Görgün ve Şiiri Üzerine Notlar, Merhaba, sayı: 58, Kış 2012
58- Topluma Dışından ve İçinden Bakmak: Yahya Kemal Beyatlı ve Mehmet Akif Ersoy, Türk Dili sayı: 720, Aralık 2011
59- Âsaf Hâlet Çelebi'nin Sanılan "Neşemiz" Şiiri Aslında Kimindir? Kitap-lık, sayı: 156, Ocak 2012
60- Peyami Safa'nın Atatürk Hakkındaki Eseri ve Görüşleri (Fevzi Yetkin ile birlikte), Vefâtının 50. Yılında Peyami Safa Kitabı içinde, 2012
61- Peyami Safa Hakkındaki Kitap ve Tezler, Vefâtının 50. Yılında Peyami Safa Kitabı içinde, 2012
62- Peyami Safa'nın Bir Akşamdı Romanında Ahlâkî Açıdan Aile,  Kubbealtı Akademi Mecmuası, sayı:162, Nisan 2012
63- Kıbrıs’ta Yaşanan Olaylar Bağlamında Süleyman Uluçamgil’in “27-28 Ocak 1958” Şiirinin İncelenmesi,
Celâl Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt: 10, sayı: 2, Ekim 2012
64-  Peyami Safa'nın "Cânân" ve Samiha Ayverdi'nin "İnsan ve Şeytan" Romanları Üzerine Bir Mukayese,  Kubbealtı Akademi Mecmuası, sayı:167, Temmuz 2013
65- Bâki Ayhan T.'nin "Kırmızı Saçlı Çocuk" Şiiri Üzerine Bir İnceleme (Fevzi Yetkin ile birlikte), Mavi Yeşil, sayı: 84, Kasım-Aralık 2013
66- Ölümünü Sezen Şâirin Sesi: Kıbrıslı Şehit Süleyman Uluçamgil, Motif Akademi Halkbilimi Dergisi, 2013/2 (Kıbrıs Özel Sayısı-2)
67- İlhan Berk'in Çocukluk ve Gençlik Hatıralarında Manisa, Celâl Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt: 11, sayı: 3 (Manisa Özel Sayısı), Aralık 2013
68- Kimimiz Öldük Kimimiz Nutuk Söyledik: Sanatta Samimiyet Meselesi ve Süleyman Uluçamgil, Turnalar, sayı: 55, Temmuz-Ağustos-Eylül 2014
69- Nihan Kaya'nın Buğu Romanında Postmodern İzler, Mavi Yeşil, sayı: 89, Eylül-Ekim 2014
70- Ahmet Hâşim ve Bâki Ayhan T.'nin Birer Şiirinden Hareketle Yüz Yılda Modernizme Eleştirel Bir Bakış, Celâl Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt: 12, sayı: 3, Eylül 2014
71- Nihan Kaya'nın "Bir Ahşap Beslenme Çantası" Adlı Hikâyesi Üzerine Bir İnceleme, Yaşayan Hikâyemiz, Editör: Necati Tonga, İstanbul 2014
72- Barış Harekâtının 40. Yılında Batılı Zihniyetin Kıbrıs Sorunun Çözümsüzlüğüne Etkisi Üzerine Düşünceler, Kıbrıs Mektubu, cilt: 27, sayı: 2-3-4-5-6, 2014
73- Bir Tereddüdün Romanı'nın İtalyan Misafiri: Luigi Pirandello, Hece, sayı: 217 (Peyami Safa Özel Sayısı), Ocak 2015
74- Şehadetinin 50. Yılında Bağımsızlık Sevdalısı Kıbrıslı Şair Süleyman Uluçamgil, Kardeş Kalemler, sayı: 97, Ocak 2015
75- Kıbrıs Türk Tiyatrosuna Genel Bir Bakış, Pencere, sayı: 1, Nisan 2015
76- Peyami Safa'daki Tevfik Fikret, Mavi Yeşil, sayı: 94, Temmuz-Ağustos 2015
77-
Balkan Savaşları'nın Tiyatromuza İlk Yansımalarından Biri: Mehmet Sırrı'nın Türk Kanı Adlı Piyesi (Mustafa Mutlu ile birlikte), JOMELIPS, cilt: 1, sayı: 1, Yaz 2016
78- Bir Deneysel Şiir İmkânı Olarak Seyhan Erözçelik'in Şiirlerinde Bartın Ağzı,
Çeşm-i Cihan, cilt: 3, sayı: 1, Yaz 2016
79- The Effect of Luigi Pirandello on Peyami Safa’s A Novel of Hesitation, Bartın Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, cilt: 1, sayı: 2, Aralık 2016
80- Dosya: Doğumunun 110. Yılında Âsaf Hâlet Çelebi - Şiirlerinin Coğrafyası, Hürriyet Gösteri, sayı: 321, Şubat-Mart-Nisan 2017
81- Nurettin Topçu'nun Hikâyelerinde Hapishane,
Littera Turca, cilt: 3, sayı: 2, Bahar 2017
82- Türk Edebiyatında Yarım Kalan Bir Hamle: Celâleddin Ezine'nin Hamle Dergisi Üzerine Bir İnceleme (Haluk Öner ile birlikte), Ulakbilge, cilt: 5, sayı: 12, 2017
83- Kıbrıs Türk Eğitim Tarihinde Bartınlı Bir Öğretmen: Müçteba Öktem,
Çeşm-i Cihan, cilt: 4, sayı: 1, Yaz 2017
84- Edebî Bir Tür Olarak Tiyatroda Anlatıcı Meselesi, Bartın Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, cilt: 2, sayı: 2, Aralık 2017
85- Sezai Karakoç'un Piyeslerinde Necip Fazıl Kısakürek Etkisi, Art-Sanat, sayı: 9, 2018
86- Televizyon-Edebiyat İlişkisi Bağlamında Ezel Dizisi,
Littera Turca, cilt: 4, sayı: 1, Kış 2018
87- Muzaffer İzgü'den Bir Mektup, Gülbahçesi, sayı: 22, Şubat 2018
88- Troyskili Ahmed Taceddin'in Rusya Türklerinin Tiyatro Faaliyetleri Hakkındaki Bir Yazısı (Alp Eren Demirkaya ile birlikte), Palimpsest, cilt: 3, sayı: 5, 2018
89- Fahri Erdinç'in Acı Lokma Romanında Akhisar, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt: 11, sayı: 58, Ağustos 2018
90- Sinop'un Ahmet Muhip Dıranas'ın Şiirlerindeki Pastoral Duyarlılığa Etkisi, Dil ve Edebiyat Araştırmaları, sayı: 18, Güz 2018
91- Osman Türkay'ın "Uyurgezer" Şiirini Necip Fazıl Kısakürek'in "Çan Sesi" Şiiriyle Okumak, Ege Üniversitesi Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi, cilt: 18, sayı: 2, Kış 2018
92- Mirkelam Neden Koşuyordu? -Bir Sosyoloji Denemesi-, Gülbahçesi, sayı: 23, Şubat 2019
93- Arif Dino'nun Âsaf Hâlet Çelebi'ye İthaf Ettiği "Masal" Şiiri, Vurgu, sayı: 2, Nisan-Mayıs 2019
94- Âsaf Hâlet Çelebi'nin Hamle Dergisindeki Edebî Faaliyeti, Umay Türkeş Günay Armağanı, Yayına Hazırlayan: Emin Onuş, Hiperlink Yayınları, İstanbul 2019
95- İsmail Bozkurt'un Kaza Romanında Kıbrıs Türk Halk Kültürü, Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, yıl: 24, sayı: 1, Nisan 2020
96- Celâleddin Ezine’nin Hayatı ve Eserleri Üzerine Genel Bir Değerlendirme, Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı, yıl: 18, sayı: 28, Bahar 2020
97- Şinasi'nin Şiir Çevirileri Üzerine Bir İnceleme, Türük, yıl: 8, sayı: 21, Haziran 2020
98- İki Yazarın Hatıraları Üzerine Bir Karşılaştırma: Kırk Yıl ve Edebî Hatıralar’da Hüseyin Cahit Yalçın, Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, cilt: 10, sayı: 2, Temmuz 2020
99- Peyami Safa’nın Biz İnsanlar Romanı Üzerine Mikro Eleştiri Açısından Bazı Dikkatler, Prof. Dr. Ramazan Kaplan’a Armağan, Editörler: Öztürk Emiroğlu, Gülsemin Hazer vd., Akçağ Yayınları, Ankara 2020

Ansiklopedi-Sözlük Maddelerim

1- "Cemaliye Sağlam", Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü-II, Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi, 06/06/2018
2- "Fevzi Yetkin", Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü-II, Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi, 07/06/2018
3- "Ebru Cündübeyoğlu", Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü-II, Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi, 27/11/2018
4- "Süleyman Uluçamgil", Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü-II, Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi, 19/02/2019
5- “Cemaliye Sağlam”, Kıbrıs Türk Edebiyatı Tarihi (1571-2017), 3. Cilt, Editörler: İsmail Bozkurt - Oğuz Karakartal, Kıbrıs Türk Edebiyatı Araştırma ve Tanıtma Projesi Yayını, Ankara 2019

Yayımlanan Kitap Tanıtımlarım

1- Peyami Safa ile Söyleşiler, Edebiyat Otağı, sayı:8, Mayıs 2006
2- Nisyana Terk Edilen Bir Eser: Cehennem Meyvası, Edebiyat Otağı, sayı:17, Şubat 2007
3- Leylâ ile Mecnûn, Edebiyat Otağı ,sayı:24, Eylül 2007
4- Şiir ve Edebiyat Sohbetleri Üzerine, Bize Göre, Nihad Sâmi Banarlı Özel Sayısı, 2007
5- Peyami Safa'nın Yeni Yayımlanan Bir Kitabı Hakkında, Edebiyat Otağı sayı:33, Haziran 2008
6- Sebk-i Hindî Araştırmalarına Yeni Bir Kaynak, Doğu Edebiyatı, sayı:3, İlkbahar-Yaz 2008 (Doğu Edebiyatı dergisinden okumak için tıklayın.)
7- Tarık Dursun K. Hakkında Bir Etkinlik ve Bir Kitap, Edebiyat Otağı sayı:35, Ağustos 2008
8- "Edebiyatımızın Bahçesinde Dolaşırken" Düşündüklerim ve Hissettiklerim, Mavi Yeşil sayı: 53, Eylül-Ekim 2008
9- "Ayla Demiroğlu Kitabı" Üzerine, Müsvedde, sayı:10, Nisan-Mayıs 2010
10- Özer Şenödeyici'den Üç Yeni Kitap, Merhaba, sayı: 63, İlkbahar 2013
11- Osmanlının Görsel Şiirleri Üzerine Özer Şenödeyici'den Akademik Bir İnceleme,
Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt: 11, sayı: 1, Nisan 2013
12- Psikanaliz, Edip Cansever ve Yeni Bir Kitap, Mavi Yeşil, sayı: 86, Mart-Nisan 2014
13- Fevzi Yetkin'in İlk Şiir Kitabı: Zamana Dağılan Sözler, Gülbahçesi, sayı: 19, Şubat 2015
14- Bir Dünya Cenneti - Kadıköy ve Edebiyatımız Üzerine,
Littera Turca, cilt: 1, sayı: 2, Güz 2015
15- Âsaf Hâlet Çelebi'nin Bütün Şiirleri'nin Yeni Baskısı Üzerine,
Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt: 14, sayı: 1, Mart 2016
16- Balkan Türkleri ve Göç Konulu Yeni Bir Akademik Eser: Balkan Türklerinin Muhacir Edebiyatı İncelemeleri, Littera Turca, cilt: 2, sayı: 3, Yaz 2016
17- Süreyya Berfe ve Şiiri Üzerine İlk Akademik Kitap: "Hayat ile Şiir" Süreyya Berfe'nin Şiir Dünyası, Littera Turca, cilt: 3, sayı: 3, Yaz 2017
18- Şiir Tadında Gezi Yazıları: Selahattin Özkök'ün Medeniyetin Şiirine Yolculuk Adlı Eseri, Bartın Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dergisi, cilt: 4, sayı: 8, Güz 2017

Yayımlanan Edebî Yazılarım

1-Şâir Bir Gencin Mektubu (Hikâye), Edebiyat Otağı sayı:11, Ağustos 2006
2-İşbu Mensûre İlân-ı Aşk Kabilindendir (Mensûre),
Edebiyat Otağı sayı:16, Ocak 2007
3- Sühâ Sonra Ne Yaptı? (Hikâye), Edebiyat Otağı sayı:19, Nisan 2007
4- Ellerin (Mensûre), Edebiyat Otağı sayı:36, Eylül 2008
5- Bay S.nin Evini Değiştirmesi (Hikâye), Edebiyat Otağı sayı:38, Kasım 2008
6- İş (Hikâye), Müsvedde, sayı:3, Haziran 2009
7- Seninle Kırkağaç (Mensûre), Edebdağ, sayı:8, Şubat-Mart-Nisan 2010
8- Ankara'dan Tekirdağ Otobüsüne Binmesi Gerekirken Kırkağaç Trenine Binen Adam (Hikâye), Habis, sayı: 3, Haziran 2011
9- Varlık (Hikâye), Habis, sayı: 3, Haziran 2011
10- Hatırlama (Hikâye), Habis, sayı: 5, Ekim 2011

 

Düzenlediğim Röportajlar

1- Nilay Özer'le Şiiri Üzerine (Onur Baydar ile birlikte), Edebiyat Otağı sayı:14, Kasım 2006
2- Klâsik Türk Edebiyatını Sanatkâr Bir Ruhla Hisseden Prof. Dr. İlhan Genç ile, Edebiyat Otağı sayı:18, Mart 2007
3- Doç. Dr. Ali Güzelyüz ile Fars Edebiyatı Üzerine, Edebiyat Otağı sayı:23, Ağustos 2007
4- Akademsiyen Şâir Doç. Dr. Hicabi Kırlangıç ile, Edebiyat Otağı sayı:31, Nisan 2008
5- Yusuf Alper ile Şiir ve Psikanaliz Üzerine, Edebiyat Bahçesi, sayı: 2, Ocak-Şubat-Mart-Nisan 2009
6- Özer Şenödeyici ile Söyleşi, Müsvedde, sayı:3, Haziran 2009
7- İzmir Türk Kültür ve Sanat Derneği Başkanı Sevgi Özküzne Hanımefendi ile, Müsvedde, sayı:11, Temmuz-Ağustos-Eylül 2010

Hakkımda Yazılanlar ve Benimle Yapılan Röportajlar

1- Can Şen'in Erken Zaman Ürünleri, Geleceğin Parlak Şiirlerinin İşaret Taşlarını Oluşturuyor, Prof. Dr. Nurullah Çetin, Edebiyat Otağı sayı:17, Şubat 2007
2- Mutluluk, Sultan Arı, Edebiyat Otağı sayı:20, Mayıs 2007 ("Erken Zaman" adlı eserimden esinlenerek yazılmış mensûre)
3- Erken Zaman, Umut Soysal, Mavi Yeşil, sayı: 45, Mayıs-Haziran 2007
4- Genç Şair Can Şen ile, Serpil Akgül, Edebiyat Otağı, sayı:29, Şubat 2008
5- Can Şen'in İlk Şiir Kitabı: Erken Zaman, Serpil Akgül, Kırk Bir Kere Edebiyat, sayı:6, Nisan-Mayıs 2008
6- Can Şen'in "Sır" Adlı Gazeline Bir Bakış, Serpil Akgül, Bize Göre, sayı: 23 (Ege'nin İncisi İzmir sayısı), 2008
7- "Şen, Can" maddesi, İhsan Işık, Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi, Cilt:11, Elvan Yayınları, Ankara 2009
8- Can Şen'in "Kırkağaç Mezarlığı": Mutlak Tatmin Hissi mi Ölüm?, Melike N. Korkmaz, Müsvedde, sayı:5-6, Ağustos-Eylül 2009
9- Can Şen'in "Kış" Şiirine Revânîsel Bir Bakış, Özer Şenödeyici, Müsvedde, sayı:8, Aralık 2009 - Ocak 2010 (Bu yazı aynı zamanda Özer Şenödeyici'nin Cinnetin Eşiğinde adlı kitabında yer aldı.)
10- Üç Çağdaş Şâirden Üç Mevlânâ Şiiri, Osman Server Ağlamazoğlu, Mavi Yeşil, sayı:64, Temmuz-Ağustos 2010
11- Can Şen'in Psikanalitik Edebiyat İncelemeleri, Fevzi Yetkin, Merhaba, sayı:59, İlkbahar 2012
12- Şair "Can Şen", 9 Sual ve Kırmızı Ayakkabılar, Seval Özbalcı, Manisa Haber Gazetesi, 11 Nisan 2012
13- Peyami Safa İçin Yeni Bir Kaynak Kitap: Vefatının 50.Yılında Peyami Safa, Okt. Esra Akpınar,
Celâl Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt: 10, sayı: 2, Ekim 2012
14- Can Şen'in 'Vurma Kazmayı Ferhâd: Âsaf Hâlet Çelebi'nin Şiirleride Şahıslar' Adlı Kitabı Yayınlandı, Fevzi Yetkin, Mühür, sayı:53, Temmuz-Ağustos 2014
15- Vurma Kazmayı Ferhâd: Âsaf Hâlet Çelebi'nin Şiirleride Şahıslar, Araş. Gör. Halil Sercan Koşik, Mavi Yeşil, sayı:88, Temmuz-Ağustos 2014
16- Can Şen'in Yeni Şiir Kitabı: Bir Hayal Damlası Düşer Mısraya Hayâlhâne'de, Okt. Esra Akpınar,
Çeşm-i Cihan, cilt: 2, sayı: 2, Kış 2015
17- Can Şen ile Yeni Şiir Kitabı Hayâlhâne Üzerine Söyleşi, Ramiz Kağıtçıoğlu, Mavi Yeşil, sayı:97, Ocak-Şubat 2016
18- Kıbrıslı Şehit Şair Süleyman Uluçamgil, Selahattin Özkök, Gülbahçesi, sayı: 20, Mart 2016
19- Sıradışı Bir Kitap: Kıbrıslı Şehit Şair Süleyman Uluçamgil, Selahattin Özkök, Türkçem, sayı: 202, Eylül 2017
20- Körlüğü Zedelemek: Necip Fazıl Kısakürek Tiyatrosu Üzerine Bir İnceleme, Neslihan Huri Yiğit, Littera Turca, cilt: 4, sayı: 1, Kış 2018
21- Edebiyat ve İdeoloji İlişkisi Bağlamında Türk Romanında Kıbrıs Meselesi (1955-2015) Üzerine, Doç. Dr. Haluk Öner, Hars Akademi, yıl: 3, sayı: 5, Haziran 2020
22- Dr. Can Şen - Türk Romanında Kıbrıs Meselesi (1955-2015), Prof. Dr. Oğuz Karakartal, Kıbrıs Gazetesi, 6 Temmuz 2020
23- Türk Romanı ve Kıbrıs, İsmail Bozkurt, Vatan Gazetesi, 14 Temmuz 2020